10 Kasım 2008 Pazartesi

Atam Rahat UyuBugün aramızdan ayrılamasının 70. yılında Atamızı bağlılıkla ve sevgiyle bir kez daha anarken, O'nun da dediği gibi "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir, benim fikirlemi, benim duygularımı anlıyosanız ve hissediyorsanzı bu yeterlidir" cümlesi ışığında bizlere bıraktığı yol gösterici vecizelerinden bir demet yayınlayalım:

  • "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir"
  • "Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."
  • "Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz."
  • "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız."
  • "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."
  • "Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez."
  • "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz."
  • "Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

Hiç yorum yok:

Blog Widget by LinkWithin